Wednesday, 11 December 2013

說來難盡.阿三近作展


          講者:陳世樂

          日期:201312月16日至20141月3日

          地點:新亞書院錢穆圖書館

No comments:

Post a Comment

1.本網站保留刊登或刪節留言的權利,並有權在不作通知的情況下刪除討論區上的任何內容。
2.公眾用戶在本網站的留言均為留言者之個人意見,不代表本網站的立場。