Thursday, 20 February 2014

「練雜」— 羅皓雯 、黎藹琪作品聯展

            作者:羅皓雯 、黎藹琪

            日期:2014年2月24日至28日

            地點:新亞書院錢穆圖書館
                  歡迎於圖書館開放時間內參觀。

            內容:一些文字創造了我的感官
                  字句與顏色相連,穿過隧道
                  我把字句放在作品裡,那是我的重心
                  容我為你的畫賦上另一種語言。
                  然後,字句拆成符號,讓你重新堆砌

No comments:

Post a Comment

1.本網站保留刊登或刪節留言的權利,並有權在不作通知的情況下刪除討論區上的任何內容。
2.公眾用戶在本網站的留言均為留言者之個人意見,不代表本網站的立場。